Bootstrap Themes

Aquarius 2

Inteligentny sterownik podlewania

Zarządzany z telefonu lub komputera, czas podlewania zależny od pogody, wbudowany zegar z baterią, 12 sekcji, 12 harmonogramów, podlewanie sekundowe, powtarzanie harmonogramów, sterowanie pompą, czujnik wilgotności, PRODUKT POLSKI.

Cechy

  • Zarządzanie - sterownikiem można zarządzać przy pomocy aplikacji AQ2 dla systemu Android lub też przy pomocy dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową. Możliwy jest bezpośredni dostęp do sterownika, lokalny dostęp przez sieć WiFi oraz dostęp zdalny przez Internet. Dostęp zdalny jest opcjonalny i korzysta z serwerów zlokalizowanych w Polsce. Sterownik może też pracować bez dostępu do internetu.
  • Inteligentne podlewanie - jeśli sterownik jest podłączony przez sieć WiFi do internetu, może pobierać prognozy pogody i zmieniać czas podlewania w zależności od opadów i nasłonecznienia.
  • Wbudowany zegar RTC - sterownik ma wewnętrzny zegar z podtrzymaniem bateryjnym. Dzięki temu, w razie przerwy w dopływie prądu nie traci aktualnego czasu i może prawidłowo pracować także bez dostępu do internetu.
  • Synchronizacja czasu NTP - jeśli sterownik ma połączenie z internetem, automatycznie synchronizuje czas z atomowym wzorcem czasu Głównego Urzędu Miar.
  • 12 sekcji - sterownik obsługuje 12 sekcji podlewania, ma także możliwość sterowania pompą.
  • 12 harmonogramów - w pamięci sterownika można zapisać do 12 harmonogramów podlewania. Każdy harmonogram zawiera nazwę, przedział dat w którym działa, czas startu (z możliwością wyboru dni tygodnia) i czasy pracy poszczególnych sekcji. Dodatkowo można skonfigurować powtarzanie harmonogramu i przerwę. Jeden harmonogram pozwala na zaprogramowanie do 1188 załączeń w ciągu dnia.
  • Podlewanie sekundowe - czas pracy każdej sekcji można ustawiać już od 1 sekundy. Krótkie czasy mogą być przydatne przy zamgławaniu.
  • Dom inteligentny - strownik można zintegrować z dowolnym systemem domu inteligententgo (np. Home Assistant) poprzez standardowy protokół MQTT.
, powtarzanie programów, sterowanie pompą, czujnik wilgotności, PRODUKT POLSKI.

Dla instalatorów

Panel administratora sterowników Aquarius 2, pozwala na zarządzanie wszystkimi sterownikami twoich klientów z jednego miejsca. Wystarczy że twój klient udostępni ci hasło zdalnego dostępu.
Panel administratora jest dostępny tu: https://aq2.pl/panel.